Spa & Wellness Hizmetleri

Spa Konseptleri, Tasarım, Fizibilite ve Yönetim Desteği

Navitas Spa, spa işletmelerine gerek ticari ortaklıklar ile spa işletmeciliği; gerek ispa işletmesinin yönetim danışmanlığını yapmaktadır. Spa işletmesinde yaptığı ortaklıklarda kar paylı işletme yapılır. Ayrıca istenirse yönetim danışmanlığı da yapılır.

Navitas Spa olarak yılların verdiği bilgi ve tecrübeyle Spa tesisinizin ilk başlangıcından nihayetine kadar geçen süreçte işletmenizin kurulumunu takip eder her aşamada kullanılacak ürünlerin kalite ve standarlarını kontrol altında tutar. Belirlenen temrinler ölçüsünde durumu raporlar halinde işletme sahibine sunarız.

Spa konsept danışmanlığıyla kurmak istediğiniz işletmenizin yapısını günümüz şartlarında değerlendiriyoruz. önceden gerekli olan alt yapı çalışmalarını yapıyor ve güncel anlayışa uygun sistemleri bütün yönleri ile inceleyip tarzınızı, işletme mantığını oluşturuyoruz.

Navitas Spa personel danışmanlığı ile ; Spa işletmelerinde personellerin konumlandırılması ve personel bilgilerinin takibi ölçme ve değerlendirilmesi yapmaktadır. Ayrıca yeni personel alımında gerekli personelin bulunması yönünde çalışmalar yaparak nitelikli eleman eksiğini gideriyoruz. İyi eğitimli ve deneyimli personel portföyü ile Spa sektöründe yılların tecrübesini siz değerli çözüm ortakları ile paylaşmaktayız.